PODUJATIE JE PRESUNUTÉ NA ROK 2021 !!!

Výbor SReS hlasovaním per rollam rozhodol  o zrušení konania "Jarného reumatologického seminára" plánovaného na deň 13.3.2020 a zároveň rozhodol o jeho náhradnom konaní v roku 2021.  Uvedené rozhodnutie bolo urobené vzhľadom na  aktuálnu epidemiologickú situáciu s výskytom koronavirusu COVID-19, ako aj vzhľadom k odporúčaniu ÚVZ : neorganizovať stretnutia s väčším počtom účastníkov. 

Želmíra Macejová, prezident SReS,   28.4.2020