PODUJATIE JE PRESUNUTÉ !!!

Výbor SReS hlasovaním per rollam rozhodol  o zrušení konania "Jarného reumatologického seminára" plánovaného na deň 13.3.2020 a zároveň rozhodol o jeho náhradnom konaní v termíne máj 2020 ( termín bude upresnený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie).  Uvedené rozhodnutie bolo urobené vzhľadom na  aktuálnu epidemiologickú situáciu s výskytom koronavirusu COVID-19, ako aj vzhľadom k odporúčaniu ÚVZ : neorganizovať stretnutia s väčším počtom účastníkov. 

Želmíra Macejová, prezident SReS,   8.3.2020